Εκμεταλλευτείτε την ταράτσα, τη στέγη ή τη βεράντα σας και κερδίστε !

Συμμετάσχετε τώρα στο νέο πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων σε οικίες, το οποίο αντικατέστησε το παλαιότερο "Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις" (έληξε στις 31/12/2019). 

Το νέο πρόγραμμα ξεκίνησε ουσιαστικά τον Μάρτιο του 2020, οπότε εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση και δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να εγκαταστήσουν Φ/Β συστήματα ισχύος μέχρι 6kWp στις στέγες και στις ταράτσες των κατοικιών τους. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται με τη σταθερή τιμή των 8,7 λεπτών του ευρώ ανά KWh.

 

Με το πρόγραμμα αυτό δίδονται επενδυτικά κίνητρα, όπως η υψηλότερη τιμή πώλησης της παραγόμενης κιλοβατώρας σε σύγκριση με τα επαγγελματικά Φ/Β συστήματα (πάρκα κ.α.), αλλά και τη μη φορολόγηση του προκύπτοντος εισοδήματος. Συνεπώς ο επενδυτής μπορεί να κάνει απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησε σε εύλογο χρονικό διάστημα και να αποκομίσει σημαντικό οικονομικό όφελος επί πολλά έτη. Σημειώνεται ότι η διάρκεια ισχύος της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 25 έτη.

Τι κερδίζετε:

  • Σημαντικό αφορολόγητο εισόδημα, από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας.
  • Προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία σας, παράγοντας “καθαρή” ενέργεια που συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές επικίνδυνων ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

Έχετε απορίες, όπως οι ακόλουθες;

  • Είναι το κτίριο που διαθέτω κατάλληλο για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος;
  • Πόση ισχύ μπορώ να εγκαταστήσω και πόση επιφάνεια απαιτείται;
  • Ποιο είναι το αρχικό κόστος και το οικονομικό κέρδος στη συνέχεια;
  • Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;

Επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να επισκεφτούμε το κτίριό σας, να σας ενημερώσουμε σχετικά, να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να εκπονήσουμε μια προμελέτη εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία δέσμευση από μέρους σας.