Φωτοβολταϊκό πάρκο σε αγροτεμάχιο

 

Φωτοβολταϊκός σταθμός σε βιομηχανική στέγη

 

Φωτοβολταϊκός σταθμός σε δώμα οικίας

 
 

Φωτοβολταϊκός σταθμός σε δίρριχτη στέγη οικίας

 
 

Φωτοβολταϊκός σταθμός σε τετράρριχτη στέγη μονοκατοικίας

 
 

Φωτοβολταϊκός σταθμός σε δώμα μονοκατοικίας