Η Eleman Energy δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ειδικότερα σε έργα ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και έργα Ηλεκροκίνησης. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζει ένα έργο από το αρχικό στάδιο της μελέτης και της διαδικασίας αδειοδότησης, μέχρι το στάδιο της υλοποίησης και την τελική παράδοση στον πελάτη. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα συμβολαίου συντήρησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του παραδοτέου.

Στο πεδίο των ΑΠΕ αναλαμβάνει τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτίρια (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, οικίες, αποθήκες ...) ή αγροτεμάχια σε όλη την επικράτεια. Η υλοποίηση τέτοιων έργων απαιτεί την ανάλογη τεχνογνωσία και υπευθυνότητα από τον  ανάδοχο μελετητή-εγκαταστάτη.

Σ΄ ότι αφορά την ηλεκτροκίνηση η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, την εγκατάσταση και την υποστήριξη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σε χώρους ιδιωτών ή επιχειρήσεων πανελλαδικά.

Στην Eleman Energy αντιμετωπίζουμε με επαγγελματισμό και ειλικρίνεια τον ενδιαφερόμενο πελάτη. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, πρώτα απ' όλα, να τον ακούσουμε και να τον ενημερώσουμε λεπτομερώς για ο,τιδήποτε σχετίζεται με το προς υλοποίηση έργο (διαδικασία, τεχνικά θέματα, κόστος, οφέλη, κ.α.). Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου (διαστασιοποίηση, τρόπος εφαρμογής, εγκατάσταση κ.α.) εξηγούνται με τρόπο κατανοητό, ακόμα και για κάποιον που δεν είναι ειδικός. O πελάτης έχει ενεργό συμμετοχή στον διάλογο και τελικά είναι σε θέση να πάρει τη σωστή απόφαση.